Op weg naar Lamayuru - Ladakh
Een veelvuldig terugkerend verschijnsel
Many militairy convoys in this areaWeb
Analytics Made Easy - Statcounter