U kunt een diashow starten door op een van de foto's te clicken

Kruiswegstaatsies in de Urbanuskerk

Kruisweg 1. Jezus wordt ter dood veroordeeld<br><br> 5001_Kruiswegstaatsies_4573.jpg

1. Jezus wordt ter dood veroordeeld

Kruisweg 2. Jezus neemt het kruis op Zijne schouders<br><br> 5002_Kruiswegstaatsies_4576.jpg

2. Jezus neemt het kruis op Zijne schouders

Kruisweg 3. Jezus valt de eerste maal onder het kruis<br><br> 5003_Kruiswegstaatsies_4578.jpg

3. Jezus valt de eerste maal onder het kruis

Kruisweg 4. Jezus ontmoet Zijne bedroefde Moeder<br><br> 5004_Kruiswegstaatsies_4579.jpg

4. Jezus ontmoet Zijne bedroefde Moeder

Kruisweg 5. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen<br><br> 5005_Kruiswegstaatsies_4580.jpg

5. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen

Kruisweg 6. Veronica droogt Jezus aanschijn met een doek<br><br> 5006_Kruiswegstaatsies_4583.jpg

6. Veronica droogt Jezus aanschijn met een doek

Kruisweg 7. Jezus valt de tweede maal onder het kruis<br><br> 5007_Kruiswegstaatsies_4584.jpg

7. Jezus valt de tweede maal onder het kruis

Kruisweg 8. Jezus troost de weenende vrouwen<br><br> 5008_Kruiswegstaatsies_4588.jpg

8. Jezus troost de weenende vrouwen

Kruisweg 9. Jezus valt voor de derde maal onder het kruis<br><br> 5009_Kruiswegstaatsies_4590.jpg

9. Jezus valt voor de derde maal onder het kruis

Kruisweg 10. Jezus wordt van Zijne kleederen ontdaan<br><br> 5010_Kruiswegstaatsies_4592.jpg

10. Jezus wordt van Zijne kleederen ontdaan

Kruisweg 11. Jezus wordt aan het kruis genageld<br><br> 5011_Kruiswegstaatsies_4593.jpg

11. Jezus wordt aan het kruis genageld

Kruisweg 12. Jezus sterft aan het kruis<br><br> 5012_Kruiswegstaatsies_4596.jpg

12. Jezus sterft aan het kruis

Kruisweg 13. Jezus wordt van het kruis afgenomen<br><br> 5013_Kruiswegstaatsies_4597.jpg

13. Jezus wordt van het kruis afgenomen

Kruisweg 14. Jezus wordt in het graf gelegd<br><br> 5014_Kruiswegstaatsies_4603.jpg

14. Jezus wordt in het graf gelegd