U kunt een diashow starten door op een van de foto's te clicken

Album 02

Vogels02 Vink<br><br>Oostvaardersplassen 270_4791.jpg

Vink

Oostvaardersplassen

Vogels02 ?<br><br>Oostvaardersplassen 280_4826.jpg

?

Oostvaardersplassen

Vogels02 Wilde gans<br><br>Schellinkhout 290_5100.jpg

Wilde gans

Schellinkhout

Vogels02 Wilde eeend<br><br>Warder 300_6514.jpg

Wilde eeend

Warder

Vogels02 Lepelaar<br><br>Oostvaardersplassen 310_6578.jpg

Lepelaar

Oostvaardersplassen

Vogels02 Boerenzwaluw<br><br>Oostvaardersplassen 320_6804.jpg

Boerenzwaluw

Oostvaardersplassen

Vogels02 Lepelaar<br><br>Oostvaardersplassen 330_7301.jpg

Lepelaar

Oostvaardersplassen

Vogels02 Gierzwaluw<br><br>Oostvaardersplassen<br><br>Moeilijk te fotograferen, zijn razendsnel 340_7437.jpg

Gierzwaluw

Oostvaardersplassen

Moeilijk te fotograferen, zijn razendsnel

Vogels02 Boerenzwaluw<br><br>Oostvaardersplassen 350_7639.jpg

Boerenzwaluw

Oostvaardersplassen

Vogels02 IJsvogel<br><br>Oostvaardersplassen 360_7801.jpg

IJsvogel

Oostvaardersplassen

Vogels02 IJsvogel<br><br>Oostvaardersplassen 370_7853.jpg

IJsvogel

Oostvaardersplassen

Vogels02 IJsvogel<br><br>Oostvaardersplassen 380_7912.jpg

IJsvogel

Oostvaardersplassen

Vogels02 Lepelaar<br><br>Oostvaardersplassen 390_7957.jpg

Lepelaar

Oostvaardersplassen

Vogels02 Buizerd<br><br>Oostvaardersplassen 400_8569.jpg

Buizerd

Oostvaardersplassen

Vogels02 Pestvogel<br><br>Hoorn - Kersenboogaard 410_8678.jpg

Pestvogel

Hoorn - Kersenboogaard

Vogels02 Torenvalk 420_9089.jpg

Torenvalk

Vogels02 Aalscholver<br><br>Onderdijk 430_9100.jpg

Aalscholver

Onderdijk

Vogels02 Ooievaar<br><br>Lelystad 440_9164.jpg

Ooievaar

Lelystad

Vogels02 Baardman ♀<br><br>Zwanenwater 450_9166.jpg

Baardman ♀

Zwanenwater

Vogels02 Bosrietzanger<br><br>Zwanenwater 460_9171.jpg

Bosrietzanger

Zwanenwater

Vogels02 Zingende merel<br><br>Zwanenwater 470_9184.jpg

Zingende merel

Zwanenwater

Vogels02 Ooievaar<br><br>Lelystad 480_9184.jpg

Ooievaar

Lelystad

Vogels02 Buizerd 490_9240.jpg

Buizerd

Vogels02 Blauwe reiger - close up<br><br>Amsterdamse Bos 500_9251.jpg

Blauwe reiger - close up

Amsterdamse Bos

Vogels02 Fazant<br><br>Schardam 510_9285.jpg

Fazant

Schardam

Vogels02 Blauwe reiger 520_9311.jpg

Blauwe reiger

Vogels02 Fuut met jongen op de rug<br><br>Amsterdamse Bos 530_9329.jpg

Fuut met jongen op de rug

Amsterdamse Bos

Vogels02 Boerenzwaluw - juveniel<br><br>Oostvaardersplassen 540_9437.jpg

Boerenzwaluw - juveniel

Oostvaardersplassen

Vogels02 Kluut<br><br>Schellinkhout 550_9467.jpg

Kluut

Schellinkhout

Vogels02 Grauwe gans<br><br>Schellinkhout 560_9549.jpg

Grauwe gans

Schellinkhout

Vogels02 Brandgans<br><br>Schellinkhout 570_9633.jpg

Brandgans

Schellinkhout

Vogels02 Bergeenden<br><br>Schellinkhout 580_9707.jpg

Bergeenden

Schellinkhout

Vogels02 De bruine kiekendief wordt verjaagd door grutto en scholekster<br><br>Schitterend tafereel in het weidevogelgebied bij Zeevang en Warder 590_9719.jpg

De bruine kiekendief wordt verjaagd door grutto en scholekster

Schitterend tafereel in het weidevogelgebied bij Zeevang en Warder

Vogels02 Biddend visdiefje<br><br>Weidevogelgebied Zeevang 600_9898.jpg

Biddend visdiefje

Weidevogelgebied Zeevang

Vogels02 Duikend visdiefje<br><br>Weidevogelgebied Zeevang 610_9932.jpg

Duikend visdiefje

Weidevogelgebied Zeevang

Vogels02 Grauwe ganzen in formatievlucht IMG_0126.jpg

Grauwe ganzen in formatievlucht

Vogels02 Wilde eend IMG_0221.jpg

Wilde eend