U kunt een diashow starten door op een van de foto's te clicken

Kolkata (Calcutta) 1

Kolkata1 Enormous rice fields seen from the train to Calcutta Enorme rijstvelden gezien vanuit de treinvan Orissa naar Kolkata/Calcutta  4050_6161.jpg

Enorme rijstvelden gezien vanuit de trein


van Orissa naar Kolkata/Calcutta

Kolkata1 Streetlife Calcutta Streetlife Kolkata 1410_2880.jpg

Streetlife Kolkata

Kolkata1 Bathing at the begin of a new working day Begin van een nieuwe werkdag voor de wegarbeiders 1420_2881.jpg

Begin van een nieuwe werkdag voor de wegarbeiders

Kolkata1 Calcutta:A melting-pot of wealth and poverty Kolkata/Calcutta:Een smeltkroes van rijkdom en armoede 1430_2905.jpg

Kolkata/Calcutta:


Een smeltkroes van rijkdom en armoede

Kolkata1 A kind of celebration in the street, don't know the reason for it Soort straatfeest, aanleiding is onbekend 1440_2913.jpg

Soort straatfeest, aanleiding is onbekend

Kolkata1   1450_2917.jpgKolkata1 Wood-carving on door of bank office Houtsnijwerk op deur van bankgebouw 1460_2921.jpg

Houtsnijwerk op deur van bankgebouw

Kolkata1 One of the nice colonial buildings in Calcutta Een van de vele fraaie koloniale gebouwen in Kolkata 1470_2922.jpg

Een van de vele fraaie koloniale gebouwen in Kolkata

Kolkata1 City tram Lijn 14 in Kolkata 1480_2927.jpg

Lijn 14 in Kolkata

Kolkata1 The impressive main post office of Calcutta in the background Het imposante hoofdpostkantoor van Kolkata op de achtergrond 1490_2934.jpg

Het imposante hoofdpostkantoor van Kolkata op de achtergrond

Kolkata1 Writer's Building Calcutta Writer's Building Kolkata 1500_2938.jpg

Writer's Building Kolkata

Kolkata1   1510_2940.jpgKolkata1 Howrah Bridge across Hooghly River, seen froma platform at Howrah Train Station in Calcutta Howrah brug over de Hooghly rivier, gezien vanaf een platform vanhet Howrah station in Kolkata met enorme taxistandplaats 1520_2962.jpg

Howrah brug over de Hooghly rivier, gezien vanaf een platform van


het Howrah station in Kolkata met enorme taxistandplaats

Kolkata1 Ghat near Rah Chandra Goenka temple at the borderof Hooghly River Ghat bij de Rah Chandra Goenka tempel aan de oever van de Hooghly rivier 1530_2966.jpg

Ghat bij de Rah Chandra Goenka tempel aan de oever van de Hooghly rivier

Kolkata1 Colourful and fragrant Mullik Ghat flower market Kleurrijke en geurige Mullik Ghat bloemenmarkt 1540_2977.jpg

Kleurrijke en geurige Mullik Ghat bloemenmarkt

Kolkata1 Mullik Ghat flower market Mullik Ghat bloemenmarkt 1550_2980.jpg

Mullik Ghat bloemenmarkt

Kolkata1 Streetlife Calcutta Grote groentemarkt in Kolkata 1560_3011.jpg

Grote groentemarkt in Kolkata

Kolkata1 Metro of Calcutta Metro van Kolkata 1570_3015.jpg

Metro van Kolkata

Kolkata1 Statue at the border of a vey dirty river Beeld aan de oever van een enorm smerige rivier 1580_3026.jpg

Beeld aan de oever van een enorm smerige rivier

Kolkata1   1590_3038.jpgKolkata1 A short but impressive visit to Mother Teresa's Home forthe sick and dying destitutes Een kort maar indrukwekkend bezoek aan Moeder Teresa's huisvoor de zieke en stervende armen 1600_3042.jpg

Een kort maar indrukwekkend bezoek aan Moeder Teresa's huis


voor de zieke en stervende armen

Kolkata1  Streetlife KolkataOpvallend veel loopriksja's nog 1610_3043.jpg

Streetlife Kolkata


Opvallend veel loopriksja's nog

Kolkata1 Kumartuli: a district of statue makers De wijk Kumartuli van vrijwel uitsluitend aardewerk-beeldenmakers 1620_3055.jpg

De wijk Kumartuli van vrijwel uitsluitend aardewerk-beeldenmakers

Kolkata1 Streetlife Kolkata  1630_3105.jpgKolkata1 Professional result despite limited tools Vakwerk en dat met beperkte middelen 1640_3071.jpg

Vakwerk en dat met beperkte middelen

Kolkata1   1650_3083.jpgKolkata1 Unloading the ship Het handmatig lossen van een schip 1660_3090.jpg

Het handmatig lossen van een schip

Kolkata1   1670_3093.jpg