U kunt een diashow starten door op een van de foto's te clicken

Kolkata (Calcutta) 2

Kolkata2 Kolkata is the last town in India with human-powered rickshaws Kolkata is de laatste stad in India met loopriksja's 1680_3106.jpg

Kolkata is de laatste stad in India met loopriksja's

Kolkata2 Vegetable market Calcutta  1690_3121.jpg



Kolkata2  Groentemarkt Kolkata 1700_3128.jpg

Groentemarkt Kolkata

Kolkata2   1710_3138.jpg



Kolkata2 Auctioneers at the vegetable market Veilingmeesters op de groentemarkt in Kolkata 1720_3141.jpg

Veilingmeesters op de groentemarkt in Kolkata

Kolkata2   1730_3144.jpg



Kolkata2 Butcher at New Market Calcutta Slager op New Market Kolkata 1740_3157.jpg

Slager op New Market Kolkata

Kolkata2 Very colourful flowershop at New Market Zeer kleurrijke bloemenwinkel op New Market 1750_3162.jpg

Zeer kleurrijke bloemenwinkel op New Market

Kolkata2 Old colonial buildings near Park Street Oude koloniale gebouwen bij Park Street 1760_3171.jpg

Oude koloniale gebouwen bij Park Street

Kolkata2 Queue up for visiting Indian Museum Keurig in de rij om het Indian Museum in Kolkata te bezoeken 1770_3173.jpg

Keurig in de rij om het Indian Museum in Kolkata te bezoeken

Kolkata2 Hundreds of yellow taxis in town Honderderen gele taxi's rijden er in Kolkata / Calcutta 1780_3176.jpg

Honderderen gele taxi's rijden er in Kolkata / Calcutta

Kolkata2 Entrance of Victoria Memorial Hall (1921) Ingang van de Victoria Memorial Hall in Kolkata (1921) 1790_3179.jpg

Ingang van de Victoria Memorial Hall in Kolkata (1921)

Kolkata2 Victoria Memorial Hall (1921) Victoria Memorial Hall (1921) 1800_3194.jpg

Victoria Memorial Hall (1921)

Kolkata2 Victoria Memorial HallOne of my favorite pictures Victoria Memorial Hall in CalcuttaEen van mijn favoriete opnames 1810_3200.jpg

Victoria Memorial Hall in Calcutta


Een van mijn favoriete opnames

Kolkata2 Victoria Memorial Hall (1921) Victoria Memorial Hall (1921) 1820_3213.jpg

Victoria Memorial Hall (1921)

Kolkata2 St. Paul's Cathedral Kolkata (1847) St. Paul's Cathedral Kolkata (1847) 1830_3220.jpg

St. Paul's Cathedral Kolkata (1847)

Kolkata2 St. Paul's Cathedral Kolkata (1847) St. Paul's Cathedral Kolkata (1847) 1840_3225.jpg

St. Paul's Cathedral Kolkata (1847)

Kolkata2 Nice dahlias in the gardens near St. Paul's Cathedral (1847) Mooie dahlia's bij St. Paul's Cathedral (1847) 1850_3227.jpg

Mooie dahlia's bij St. Paul's Cathedral (1847)

Kolkata2 Nice dahlias in the gardens near St. Paul's Cathedral (1847) Mooie dahlia's bij St. Paul's Cathedral (1847) 1860_3244.jpg

Mooie dahlia's bij St. Paul's Cathedral (1847)

Kolkata2 Goats in the centre of Calcutta on the way to ?? Geiten in het centrum op weg naar ?? 1870_4276.jpg

Geiten in het centrum op weg naar ??

Kolkata2 In India trees really grow into heaven In India groeien de bomen daadwerkelijk tot in de hemel 1880_4278.jpg

In India groeien de bomen daadwerkelijk tot in de hemel

Kolkata2 Sunglow in Calcutta Avondgloed in Kolkata 1890_4281.jpg

Avondgloed in Kolkata

Kolkata2 Just a nice statue near New Market Zomaar een mooi beeld bij New Market 1900_6175.jpg

Zomaar een mooi beeld bij New Market

Kolkata2 Characteristic bill-boards Enorme karakteristieke billboards 1910_3248.jpg

Enorme karakteristieke billboards